Medarbetare

Medarbetarnas arbetsinsatser och engagemang är helt avgörande för Nobias framgång. Genom att erbjuda en trygg och säker arbetsplats med möjlighet till karriärutveckling kan bolaget behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.

Våra medarbetare

 

Nobia har medarbetare i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Österrike. Av koncernens cirka 6 000 medarbetare, arbetar ungefär hälften inom Administration och försäljning respektive Produktion och logistik. Nobia har i huvudsak fast anställda.  

Medarbetarna förväntas upprätthålla en hög etisk standard och ska i sitt arbete följa de principer som beskrivs i företagets uppförandekod. Nobia värdesätter en sund balans mellan arbete och fritid och uppmuntrar sina anställda att uppnå en sådan balans. Nobia respekterar individen, verkar för mångfald och likabehandling och strävar efter att öka andelen kvinnor i ledande befattningar.

Könsfördelning

Medarbetare per kön, 2018
  • Män
  • Kvinnor

Typ av arbete

Medarbetare per funktion, 2018
  • Administration och försäljning
  • Produktion och logistik
beskrivande bildtext

Relaterad information

Koncernens anställda

Antal medarbetare i Nobia 2018

6 081