Hälsa och säkerhet

Våra medarbetare är Nobias främsta tillgång. Att attrahera, engagera och utveckla våra medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för vår verksamhet. Därför arbetar vi målmedvetet med att skapa en trygg och säker arbetsmiljö där våra medarbetares engagemang tas till vara och tillsammans med ett gott ledarskap skapar ett företag att vara stolt över att arbeta i.

Säker och trygg arbetsmiljö

Våra medarbetares säkerhet är högsta prioritet och Nobia har en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador. Förebyggande åtgärder vidtas för att minimera risken för olyckor, skador och sjukfrånvaro.

 

Sju av 14 fabriker har OHSAS 18001 certifierade ledningssystem för arbetsmiljö. OSHA 18001 är en internationellt erkänd standard för att upptäcka och förebygga risker och på andra sätt förbättra arbetsmiljön. Under 2018 uppnådde Nobias produktionsanläggningar i region Storbritannien den prestigefyllda utmärkelsen the Sword of Honour. Utmärkelsen visar på högsta nivå av ledarskap för hälso- och säkerhetsfrågor, från verkstadsgolvet till styrelserummet.

beskrivande bildtext

Relaterad information