beskrivande bildtext

Material och avfall

Träprodukter i form av spånskiva och MDF är huvudkomponenter i Nobias produkter. Våra träleverantörer finns främst i Europa och samtliga ska efterleva Nobias policy för hållbart skogsbruk.

Nobias träleverantörer måste också underteckna en så kallad trädeklaration, som innehåller krav avseende:

 

  • Efterlevnad av skogsbrukslagstiftningen och andra tillämpliga lagar 
  • Känt ursprung och uppgifter om källor
  • Inte använda illegalt avverkat virke
  • Inte använda trä från intakta naturskogar eller höga bevarandevärden
  • Inte använda skogsmaterial från skyddade områden
  • Inte använda virke från plantager i de tropiska och subtropiska regionerna
  • Endast använda värdefulla tropiska träslag (till exempel teak, meranti, rosenträ, mahogny) som är FSC® (Forest Stewardship Council®) certifierade.

 

Nobia strävar efter att öka andelen trämaterial som härrör från certifierad källa, en andel som under 2018 uppgick till 92 procent. 

 

Avfall

Träpall, wellpapp, krympplast och plastband är huvudkomponenter i Nobias förpackningsmaterial. Vid tillverkning uppkommer ett visst avfall, främst i form av träspill samt plastförpackningar och wellpapp från inkommande material och detta avfall återvinns eller förbränns.

 

Lösningsmedel

Lösningsmedel används främst vid ytbehandling och i samband med rengöring av målningsanläggningar. En del i arbetet med att minska användningen av lösningsmedel är att öka andelen vattenbaserad- och UV-härdande färg samt att minska antalet omställningar i produktionsutrustningar, vilket både minskar antalet rengöringstillfällen och höjer produktiviteten.

Trämaterial

92%

 

92% av Nobias totala trä och trämaterial härrörde från certifierad källa under 2018

 

Relaterad information