Valberedningen föreslår Nora F. Larssen till ny ordförande i Nobia

  Nobias valberedning föreslår Nora F. Larssen att bli vald till ny styrelseordförande i Nobia vid nästa ordinarie årsstämma som äger rum den 5 maj 2020. Detta efter att nuvarande ordföranden Hans Eckerström har avböjt omval.

Nora F. Larssen har varit ledamot i Nobias styrelse sedan 2011. Nora är styrelseordförande i Etac och Emma S. Hon är Senior Investment Manager på Nordstjernan där hon är anställd sedan 2008. Tidigare erfarenheter inkluderar Ekornes som ledamot och styrelseordförande, Electrolux 2005 - 2007 bland annat som produktlinjechef samt McKinsey Co åren 1992 - 2004. 

Vidare föreslår valberedningen att Jan Svensson, Arja Taaveniku och Carsten Rasmussen väljs till nya ledamöter av styrelsen. Jan Svensson är styrelseordförande i Tomra Systems ASA, Fagerhult, Troax och Alimak. Han är styrelseledamot i ASSA ABLOY, Loomis och Herenco. Tidigare erfarenheter är bland annat VD och styrelseledamot för Investment AB Latour åren 2003 - 2019. 

Arja Taaveniku är styrelseledamot i Mekonomen. Tidigare erfarenheter är bland annat Chief Offer and Supply Chain Officer på Kingfisher Plc åren 2015 - 2018, VD för Ikano Group 2012 - 2015 och affärsområdeschef för IKEA Kitchen & Dining åren 2009 - 2012.

Carsten Rasmussen är COO i LEGO Group sedan 2017 där han varit anställd sedan 2001. Hans nuvarande ansvar inkluderar styrelseordförande i LEGO System A/S med flera dotterbolag. Han har tidigare erfarenhet från bland annat Scan Choco A/S åren 1997 - 2001.

Stefan Jacobsson och Jill Little har avböjt omval och lämnar därmed styrelsen i samband med årsstämman. 

Utöver förändringarna ovan föreslår valberedningen omval av ledamöterna George Adams och Marlene Forsell.

Nobias valberedning består av Peter Hofvenstam (ordförande) representerande Nordstjernan, Ricard Wennerklint representerande If Skadeförsäkring, Mats Gustafsson representerande Lannebo fonder och Arne Lööw representerande Fjärde AP-fonden. 

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman i april 2020. 

 

För ytterligare information:

Peter Hofvenstam, Ordförande valberedningen Nobia
E-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se
Telefon: +46 8 788 50 18