Strategi för lönsam tillväxt

Vi fokuserar på lönsam tillväxt genom att sälja inspirerande kök och genom att introducera nya koncept och nya sätt att möta våra kunder.

Men vi vill också växa via förvärv av köksverksamheter som passar koncernens befintliga struktur och där det finns synergier. Att realisera effektiviseringsmöjligheter är en viktig del i strategin.

 

Strategiska fokusområden

  • Omnichannel
  • Produktutveckling
  • Medarbetare
  • Ekonomisegment
  • Produktionsstruktur
  • Förvärv

Omnichannel

Nobia satsar på omnichannel, vilket betyder att kundupplevelsen ska vara samma oavsett om kunden besöker en webbplats eller en butik. Webbplatser och butiker kopplas samman och det ska gå att få samma service i olika kanaler. Med ett större inslag av digitala hjälpmedel kan vi tillvarata kundernas höga engagemang och hjälpa dem framåt i köpprocessen. Vissa av våra varumärken har näthandel och vi fortsätter att utveckla digitala lösningar och nya butikskoncept och ligger därmed i framkant inom omnichannel i vår industri.

Produktutveckling

Som ledande köksspecialist har Nobia ambitionen att vara först till marknaden med nya produkter. Vår centralt styrda produktutveckling introducerar löpande nya kökslösningar som differentierar våra varumärken från konkurrenternas. Strategin framåt är att fortsätta att utveckla nya produkter efter de senaste konsumentbehoven, och samtidigt optimera koncernens totala sortiment genom att reducera antalet komponenter. Därigenom kan vi realisera ytterligare skalfördelar

Medarbetare

Förmågan att rekrytera medarbetare och att behålla och utveckla duktiga kollegor är avgörande för att kunna leverera resultat. Därför satsar Nobia på att öka engagemanget hos medarbetarna, utveckla ledarskapsförmågor, öka bolagets attraktivitet som arbetsgivare och att stärka den interna talangförsörjningen. Under 2017 introducerades en ledarskapsprofil i organisationen och under 2018 har en koncernövergripande karriärwebbplats för Nobia lanserats.

Ekonomisegment

Ekonomisegmentet är en växande del av konsumentmarknaden för kök där Nobia fokuserar på att öka sin marknadsandel. De senaste åren har Simply Magnet, vilket är Magnets sortiment av omonterade kök, haft stora försäljningsframgångar och i Norden säljer vi även ett omonterat kökssortiment via elektronikkedjan Powers butiksnät. Det ska vara enkelt och prisvärt att köpa våra kvalitetskök i platta paket.

Produktionsstruktur

Den övervägande delen av Nobias produktionsvolymer följer samma måttstandard. Utvecklingen går långsiktigt mot en mer storskalig och varumärkesoberoende produktion, vilket innebär att större investeringar koncentreras till färre anläggningar. Under 2018 kommer den befintliga produktionsstrukturen med fem anläggningar i Storbritannien, sex i Norden och två i Österrike att ses över. Framöver planeras åtgärder för att uppnå ett system med färre och mer specialiserade fabriker

Förvärv

Den starka finansiella ställningen skapar goda möjligheter att växa via förvärv. Nobia har alltsedan bolaget bildades haft ambitionen att bidra till en konsolidering av Europas köksindustri. Sedan 2014 har förvärv av tre brittiska köksföretag bidragit till en ökad försäljning och en starkare position på den engelska köksmarknaden. Förvärvsstrategin är inriktad på lönsamma köksverksamheter som verkar på attraktiva marknader och som kompletterar koncernens befintliga struktur.

Nobias strategi

Strategin kan sammanfattas i fundamenten Effektivitet och Tillväxt.

beskrivande bildtext Jon Sintorn, VD och koncernchef