Hållbarhet

Nobia har en social, miljömässig och ekonomisk påverkan och har ett ansvar mot alla sina intressenter att utveckla en hållbar verksamhet. Nobia arbetar för att minimera de negativa och maximera de positiva konsekvenserna genom hela värdekedjan.

 

Nobia strävar efter att sälja produkter som tillgodoser kundernas behov och gällande miljöaspekter. Tillverkning och distribution sker främst i Europa. Nobia har således merparten av sin verksamhet i länder där man generellt kommit långt vad gäller affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Medarbetarnas arbetsinsatser och engagemang är helt avgörande för Nobias framgång. Genom att erbjuda en trygg och säker arbetsplats med möjlighet till karriärutveckling, kan bolaget behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.

Miljöpåverkan sker främst vid tillverkning, montering, ytbehandling och transport av kök. Nobia strävar efter att minska miljöpåverkan genom att begränsa användning av farliga kemikalier, hushålla med resurser, införa mer effektiva uppvärmningssystem samt transportoptimering.

Senast uppdaterad: 21 mars 2016