Finansiell kalender

För att lägga till en av dessa händelser i din egen kalender: klicka på ikonen till höger om händelsen, välj "Öppna" och spara sedan eventet i din kalender.

Kommande händelser
Tyst period, 28 mars-28 april 28 mars 2017
Årsstämma 2017 6 april 2017
Annual General Meeting 2017 6 april 2017
Q1 2017 28 april 2017
Tyst period, 21 juni-21 juli 21 juni 2017
Senast uppdaterad: 28 juni 2016

Tyst period

Nobia tillämpar en tyst period på 30 dagar före publicering av delårs-rapporter och bokslutskommunikéer. Under denna period träffar inte koncernens representanter analytiker, investerare eller finansiell media.