Om Nobia

Nobia är Europas ledande köksspecialist. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av kökslösningar.

 

Vårt mål är att inspirera människor till att uppfylla sina köksdrömmar. Vi utvecklar funktionella och snygga kökslösningar utifrån insikter om dagens konsumenter och gedigen kökskompetens. Köken säljs under egna varumärken samt under private label.

Försäljningen till konsumenter sker i cirka 260 egna butiker och via ett nätverk av franchisebutiker och återförsäljare, vilket inkluderar möbelhandel, bygghandel, gör-det-själv-butiker och oberoende köksspecialister. Produkterna säljs dessutom till professionella aktörer, såsom byggbolag och fastighetsutvecklare, vilka i sin tur säljer köken vidare till slutkunderna.

Nobia har 13 produktionsanläggningar i sex länder i Europa, där köken tillverkas och monteras. Varje vecka tillverkar vi ungefär 140 000 skåp och möter cirka 70 000 konsumenter i våra butiker. Fokuseringen på kök gör det möjligt att dra nytta av gemensamma kompetenser genom hela värdekedjan – över nationsgränser och varumärken.

Nobia har totalt cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på cirka 13 miljarder kronor. Verksamheten är organiserad i tre geografiska regioner – Norden, Storbritannien och Centraleuropa. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.