Varumärken

Nobias varumärkesportfölj består av ett tjugotal starka köksvarumärken. Vissa varumärken är nationella, medan andra är regionala. De flesta riktar sig till konsumenter i mellanpris-segmentet, men Nobia har också varumärken för en viss säljkanal samt varumärken i lyxsegmentet.

Region Storbritannien

Region Norden

Region Centraleuropa