Commodore & CIE

Commodore och CIE levererar kök till den brittiska marknaden för fastighetsutveckling, främst i London och sydöstra England. Commodore riktar sig till det övre mellanprissegmentet och CIE Kitchens till premiummarknaden. Commodore designar, tillverkar och installerar kök i mellanprissegmentet för kunder inom fastighetsutveckling och husbyggnation, medan CIE Kitchens är en återförsäljare av kök som ritar och installerar premiumkök till förstklassiga utvecklingsprojekt i London.

Marknad: Storbritannien
Nobiaförvärv: 2015
Etablerades: 1972

Commodore Kitchens 
Acorn House
Gumley Road
Grays Essex
RM20 4XP
Tel: +44 1375 382323
www.commodorekitchens.co.uk