EWE

EWE står för modern design i övre mellanprissegmentet. Köken produceras och säljs i huvudsak till möbelkedjor och fristående köksspecialister i Österrike.

EWE

Marknader: Österrike, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Slovenien
Nobiaförvärv:
 2005
Etablerades: 1960-talet

Ewe Küchen GmbH
Dieselstraße 14
A-4600 Wels, Österrike
Tel: +43 7242 237 0
Fax: +43 7242 237 221
www.ewe.at