Magnet

Magnet är verksamt för köksspecialist för brittiska konsumenter och hantverkare med ett rikstäckande butiksnät. Huvuddelen av butikerna är så kallade "mixed stores", vilket innebär att både konsumentförsäljning och försäljning till hantverkare inryms i samma lokal. Vissa av butikerna är dock specialiserade på en av dessa målgrupper. Magnet säljer även direkt till byggbolag.

Magnet Retail är en rikstäckande kedja av köksbutiker som riktar sig till slutkonsumenter. Kökslösningarna, som är i mellanprissegmentet, är monterade och säljs vanligtvis kompletta med ett stort serviceinnehåll.

Magnet Trade är en rikstäckande kedja av köksbutiker som främst riktar sig till hantverkare och lokala byggföretag. Köken är i mellanprissegmentet och är monterade. Ett begränsat sortiment finns i lager och butikerna erbjuder även ett sortiment av byggvaror och fönster.

Magnet

Marknader: Storbritannien
Nobiaförvärv:
 2001
Etablerades: 1918

Magnet Ltd
3 Allington Way,
Yarm Road Business Park
Darlington, Co Durham
DL1 4XT
STORBRITANNIEN
Tel: +44 1325 469 441
Fax: +44 1325 744 003
www.magnet.co.uk
www.magnettrade.co.uk