Marbodal Arkitekt kök

Miljömärkning

Nobia har Svanenmärkta köksplattformar i olika färger som säljs av varumärkena Marbodal, Norema och Sigdal i Sverige och Norge. Efterfrågan på miljömärkta kök ökar.

Marbodal var 1996 det första köksföretaget som började erbjuda Svanenmärkta kök. Beslutet krävde förändringar i produktionen och stora investeringar i ytbehandlingsmaskiner och utvecklingsresurser.

 

Svanen ställer krav på:

 

  • Ingående kemikalier ska innehålla ett minimum av farliga ämnen
  • Trävaror ska ha spårbart ursprung och innehålla trä från certifierat skogsbruk
  • Trävaror ska ha låga emissioner av farliga ämnen
  • Ytbehandling ska ske i kontrollerade system med vattenbaserade färger och UV-buren färg

 

Med ett minimum av farliga ämnen och låga emissioner i Svanenmärkta produkter minskar såväl risken för hälsoproblem vid användning av produkten som negativ påverkan på miljön.

Försäljningsandel

45%

Under 2018 kom 45 % av försäljningen i Sverige och Norge från Svanenmärkta produkter.

Svanenmärket