Intressentdialog

Nobias viktigaste intressenter är våra medarbetare, konsumenter, företagskunder, aktieägare, franchisetagare, återförsäljare och leverantörer. Bland andra intressenter som vi på olika sätt påverkar eller påverkas av kan nämnas potentiella medarbetare, myndigheter, media och de lokala samhällen där vi verkar.

Kommunikationen med bolagets intressenter är en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi har en löpande dialog om hållbarhetsrelaterade frågor med våra intressenter i olika forum. Under 2015 och 2016 genomfördes dessutom personliga intervjuer med fackliga representanter, samt ett urval av stora kunder och aktieägare, leverantörer och relevanta intresseorganisationer. Alla Nobias medarbetare har fått ge sin bild av vilka hållbarhetsaspekter som är väsentliga i enkäter på koncernens intranät.

 

Exempel på områden som intressenterna tycker är viktiga:

 

  • En säker och trygg arbetsmiljö
  • Affärsetik och anti-korruption
  • Mänskliga rättigheter och miljö i leverantörskedjan
  • Säkra och miljövänliga produkter
  • Effektiv resursanvändning och identifiera miljöförbättringar
  • Minska klimatpåverkan genom att reducera koldioxidutsläpp

 

Nobias viktigaste intressenter är våra medarbetare, konsumenter, företagskunder, aktieägare, franchisetagare, återförsäljare och leverantörer.

Intressenter

Våra intressenters synpunkter är grunden för vårt utvecklings-arbete. Utifrån intressentdialogen identifierar vi Nobias materiella hållbarhetsfrågor

beskrivande bildtext Amanda Jackson, Hållbarhetschef