Hälsa och säkerhet

Våra medarbetare är Nobias främsta tillgång. Att attrahera, engagera och utveckla våra medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för vår verksamhet. Därför arbetar vi målmedvetet med att skapa en trygg och säker arbetsmiljö där våra medarbetares engagemang tas till vara och tillsammans med ett gott ledarskap skapar ett företag att vara stolt över att arbeta i.

Säker och trygg arbetsmiljö

Våra medarbetares säkerhet är högsta prioritet och Nobia har en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador. Förebyggande åtgärder vidtas för att minimera risken för olyckor, skador och sjukfrånvaro.

 

Sju av 13 fabriker har OHSAS 18001 certifierade ledningssystem för arbetsmiljö. OSHA 18001 är en internationellt erkänd standard för att upptäcka och förebygga isker och på andra sätt förbättra arbetsmiljön. Nobias produktionsanläggningar i Darlington, Dewsbury, Halifax och Morley fick fem stjärnor av fem möjliga vid OHSAS 18001 granskning 2017. Säkerhetsarbetet i produktionen har intensifierats och respektive produktionsledning har dagliga uppföljningar där säkerheten är högst upp på agendan

beskrivande bildtext

Relaterad information