Nobias miljöarbete

Miljö och klimat

Nobia strävar efter att minska miljöpåverkan genom att begränsa användning av farliga kemikalier, hushålla med resurser, införa mer effektiva uppvärmningssystem samt transportoptimering.

Överlag är Nobias miljöpåverkan relativt liten, såväl vad gäller produkter som tillverkningsprocess. Inte desto mindre strävar bolaget efter att minska miljöpåverkan.

 

Miljöarbetet inom Nobia är delegerat och integrerat i i respektive regions och produktionsenhets verksamhet. På koncernivå har fokusområden för miljöarbetet definierats och valda indikatorer är kopplade till dessa. Med koncernövergripande inriktning som utgångspunkt sätter regionerna mål och prioriteringar.

 

  • Koldioxidutsläpp - transporter, uppvärmning och elektricitet för tillverkning
  • Energiförbrukning - elektricitet och värmeförbrukning
  • Materialval - trä och kemikalier
  • Ytbehandling - användning av vattenbaserad färg samt utsläpp från lösningsmedel
  • Avfall - Återvinning och minskning
  • Förpackningar - volymer och typ av material

Materialåtervinning

50% 

Under 2018 gick 50 procent av vårt träavfall till återvinning till nya produkter.

 

Relaterad information