beskrivande bildtext

Klimat och utsläpp

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Vi strävar efter att hitta nya lösningar för att minska verksamhetens klimatpåverkan. Vi arbetar bland annat för att minska våra direkta utsläpp av växthusgaser, vilka främst orsakas av uppvärmning, nedkylning, elektricitet vid tillverkning samt av transporter.

För att minska miljöpåverkan, inför Nobia kontinuerligt mer moderna system i produktionen för kylning, värmeåtervinning samt fläktsystem.

 

Utsläpp av växthusgaser uppkommer även via produktionens ingående och utgående transporter samt genom medarbetarnas resor. Kartläggningar och analyser av transportflöden genomförs i nära samarbeten med speditörer, men också med hjälp av extern expertis, för att hitta nya lösningar. Genom lastoptimering kan såväl kostnader som utsläpp minskas.

 

Under året har vi ställt om alla våra produktionsanläggningar till förnyelsebar elektricitet. Som ett resultat har våra koldioxidutsläpp per producerat skåp minskat med cirka 20 procent under 2017.

Koldioxidutsläpp

-20%

 

Nobias koldioxidutsläpp per producerat skåp minskade med cirka 20 procent under 2017.