beskrivande bildtext

Klimat och utsläpp

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Vi strävar efter att hitta nya lösningar för att minska verksamhetens klimatpåverkan. Vi arbetar bland annat för att minska våra direkta utsläpp av växthusgaser, vilka främst orsakas av uppvärmning, nedkylning, elektricitet vid tillverkning samt av transporter.

För att minska miljöpåverkan, inför Nobia kontinuerligt mer moderna system i produktionen för kylning, värmeåtervinning samt fläktsystem.

 

Utsläpp av växthusgaser uppkommer även via produktionens ingående och utgående transporter samt genom medarbetarnas resor. Kartläggningar och analyser av transportflöden genomförs i nära samarbeten med speditörer, men också med hjälp av extern expertis, för att hitta nya lösningar. Genom lastoptimering kan såväl kostnader som utsläpp minskas.

 

Redan 2017 ställde vi om alla våra produktionsanläggningar till förnyelsebar elektricitet. Vi köper också förnybar fjärrvärme och använder vårt eget träavfall till värme på flera anläggningar. 84% av vår värme kom från förnybara källor under 2018.

 

Andel förnybar energi

100%

84%

 

Under 2018 kom 100 procent av vår el och 84 procent av vår värme från förnybara källor.