beskrivande bildtext

Material och avfall

Träprodukter i form av spånskiva och MDF är huvudkomponenter i Nobias produkter. Våra träleverantörer finns främst i Europa och samtliga ska efterleva Nobias policy för hållbart skogsbruk.

Nobias träleverantörer måste också underteckna en så kallad trädeklaration, som innehåller krav avseende:

 

  • Efterlevnad av skogsbrukslagstiftningen och andra tillämpliga lagar 
  • Känt ursprung och uppgifter om källor
  • Inte använda illegalt avverkat virke
  • Inte använda trä från intakta naturskogar eller höga bevarandevärden
  • Inte använda skogsmaterial från skyddade områden
  • Inte använda virke från plantager i de tropiska och subtropiska regionerna
  • Endast använda värdefulla tropiska träslag (till exempel teak, meranti, rosenträ, mahogny) som är certifierade

 

Nobia strävar efter att öka andelen certifierat trämaterial från hållbara källor, en andel som under 2016 uppgick till 36 procent.

 

Avfall

Träpall, wellpapp, krympplast och plastband är huvudkomponenter i Nobias förpackningsmaterial. Vid tillverkning uppkommer ett visst avfall, främst i form av träspill samt plastförpackningar och wellpapp från inkommande material och detta avfall återvinns eller förbränns.

 

Lösningsmedel

Lösningsmedel används främst vid ytbehandling och i samband med rengöring av målningsanläggningar. En del i arbetet med att minska användningen av lösningsmedel är att öka andelen vattenbaserad- och UV-härdande färg samt att minska antalet omställningar i produktionsutrustningar, vilket både minskar antalet rengöringstillfällen och höjer produktiviteten.

Förpackningsmaterial

85

 

85% av förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

Trämaterial

36

 

36% av trämaterialet är certifierat och kommer från hållbara källor