beskrivande bildtext

Minska koldioxidutsläpp

Vi arbetar målmedvetet med att minska våra direkta utsläpp från produktion och transport samtidigt som vi genom våra produkter vill möjliggöra för konsumenter att leva mer klimatsmart hemma.

Förnybar energi och minskade CO2 utsläpp

I samtliga produktionsanläggningar samt våra egna butiker använder vi endast 100% förnybar el. Många av produktionsanläggningarna värms dessutom upp genom energiåtervinning av vårt eget träspill.

 

I takt med att vi ställt om till mer förnybar elektricitet har också våra totala CO2 utsläpp minskat. Innan omställning var sammanlagda utsläpp från el, värme och bränsle till egna transporter, dvs Scope 1 och 2, cirka 34 tusen ton år 2016. Sedan dess har CO2 utsläppen minskat till 13,6 tusen ton år 2019, en minskning med totalt 60 procent på fyra år och 25 procent under 2019.

 

Klimatpåverkan i värdekedjan

Nu tar vi nästa steg och tittar på andra åtgärder som ska hjälpa oss att ytterligare minska våra direkta CO2 utsläpp. Under året har vi påbörjat ett arbete med att kartlägga utsläppen i vår värdekedja för att bredda vår insikt om vår indirekta klimatpåverkan.

 

Optimering av transporter

Transporter från våra produktionsanläggningar till kund sker med distributör alternativt med egen fordonsflotta beroende på marknad. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera våra transportflöden genom bättre översyn och planering. För att minska påverkan från egna transporter har vi under året uppgraderat vårt ruttplaneringsverktyg för den danska marknaden. Uppgradering och automatisering beräknas minska körda mil med 5–10 procent.

 

Mer klimatsmarta möten och resor

En satsning på ökade möjligheter till digitala möten har gjorts i hela koncernen, på så sätt önskar vi främja en kultur med mer klimatsmarta, virtuella och resfria möten. Under året har även koncernens tjänstebilpolicy reviderats. Intentionen är att uppmuntra anställda att välja en miljövänligare bil och stötta val av exempelvis elbil.

100 %

förnybar el I alla produktionsanläggar och egna butiker

 

 

60 %

minskning av CO2 utsläppen i Scope

1 och 2 sedan 2016