beskrivande bildtext

Produktansvar

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra våra produkters hållbarhet. Våra kök ska tillgodose såväl kundernas behov som alla gällande säkerhets- och miljöaspekter. Inköpta material och komponenter specificeras noggrant och leverantörerna granskas avseende arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljöfrågor.

Säkerhet

Vi kompromissar aldrig med våra kunders säkerhet. Produkterna ska vara säkra att använda under hela sin livstid. Innan en ny produkt tas in i produktionen genomförs relevanta tester, både i egen regi och av ackrediterade testinstitut enligt EU-standarder. Vanligt förekommande tester är belastnings- och hållfasthetstester, för att minimera olycksrisken samt garantera hög säkerhet och kvalitet.

 

Miljövänliga produkter

Hållbarhet är ett fokusområde för Nobias produktutveckling. Nobia har Svanenmärkta kök och produkter som lever upp till miljöbyggnadsstandarder som till exempel BREEAM och Svanenmärkta småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader.