Ansvarsfullt inköp

Centraliserade inköp ger Nobia möjlighet att arbeta strukturerat med att ställa krav, följa upp och utveckla leverantörernas arbete. Inköpta material och komponenter specificeras noggrant och leverantörerna granskas avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik.

Leverantörskedjan

Nobia har en central inköpsfunktion. Det stora flertalet av våra över 700 leverantörer i varuförsörjningen finns i Europa.

 

En hållbar leverantörskedja och goda relationer med våra leverantörer är avgörande för att kunna erbjuda våra kunder attraktiva produkter. Vi arbetar därför kontinuerligt med att skapa ett öppet och effektivt samarbete med ansvarsfulla leverantörer.

 

Leverantörsgranskningar

Nobia har en specialistfunktion som arbetar med att kontrollera och utvärdera leverantörerna enligt bolagets riktlinjer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik. Syftet med leverantörsgranskningarna är att minska risker och bidra till utveckling hos våra leverantörer.

Granskningar

79

 

Under 2016 genomförde vi 79 leverantörsgranskningar i olika länder och inom olika produktkategorier.

Leverantörsgranskningar

Antalet leverantörsgranskningar 2014 -2016