Aktieägare

Det totala antalet aktier i Nobia uppgår till 175 293 458. Varje aktie, förutom återköpta egna aktier, berättigar till en röst och lika rätt till andel i bolagets kapital och vinst. Nobias egna innehav uppgår till 6 709 571 aktier.

Här presenteras de största ägarna och deras ägarandel. Listan uppdateras var tredje månad.