Rekommendationer

Här visas nuvarande och historiska rekommendationer från analytiker som följer Nobia. Sammanställningen har gjorts av SME Direkt. Alla uppgifter angående bolagets finansiella utveckling och åsikter är analytikernas egna och representerar inte Nobias eller dess lednings uppfattning.

Om du håller markören över diagrammet ser du antalet medverkande analytiker.

 

SME Direkt är Nordens ledande tjänst för konsensusprognoser och sammanställer kontinuerligt rekommendationer från svenska och utländska finansanalytiker.