Vinstförväntningar

Här presenteras ett genomsnitt av vinstförväntningarna från de analytiker som följer Nobia. Sammanställningen har gjorts av SME Direkt och informationen är baserad på analytikernas egna antaganden. Förväntningarna representerar således inte Nobias eller dess lednings uppfattning.

Om du håller markören över tabellen ser du antalet medverkande analytiker.

 

SME Direkt är Nordens ledande tjänst för konsensusprognoser och sammanställer kontinuerligt prognoser från svenska och utländska finansanalytiker.