Datum för händelse: 27 apr 2018

Q1, 2018 - 27 april

Nobias rapport för det första kvartalet kommer att publiceras den 27 april 2018.