Datum för händelse: 02 maj 2019

Q1, 2019

Nobias rapport för det första kvartalet kommer att publiceras den 2 maj 2019.