Datum för händelse: 06 feb 2019

Q4, 2018

Nobias bokslutsrapport kommer att publiceras den 6 februari 2019.