Datum för händelse: 02 apr 2019

Tyst period, 2 april-2 maj

Nobia tillämpar så kallade tysta perioder 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under tysta perioder träffar bolagets representanter inte analytiker, investerare eller finansiell media.