Rapporter och presentationer

Här finner du våra årsredovisningar och finansiella rapporter samt de presentationer som har visats i samband med publicering av delårs-rapporterna. Du kan även lyssna på webbsändningar från det senaste året.
  • 2016

  • Årsredovisning 2016
  • Q4 2016
  • Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl
  • Q3 2016
  • Q2 2016
  • Q1 2016
  • 2015

  • Årsredovisning 2015
beskrivande bildtext

VD-kommentarer