VD-kommentarer

Morten Falkenberg, VD och koncernchef, kommenterar våra delårsrapporter.