VD-kommentar, Q1 2017

Morten Falkenberg, VD och koncernchef, kommenterar första kvartalet 2017.

– Nobias organiska försäljningstillväxt var 10 procent under det första kvartalet, positivt påverkat av fler leveransdagar än förra året och främst drivet av en ökad försäljning i Norden. Vår brittiska verksamhet växte också i lokal valuta, främst som
ett resultat av temporärt höga projektleveranser, medan konsumentförsäljningen i Magnet minskade. Köksmarknaden i Storbritannien har försvagats och präglas alltjämt av hård priskonkurrens. Koncernens rörelseresultat stärktes och rörelsemarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgår till 10,3 procent. Vi är konfidenta i vår ambition att fortsätta att leverera lönsam tillväxt, såväl via egna intitiativ som genom förvärv, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

beskrivande bildtext

Relaterad information