beskrivande bildtext

Anthony Ryall, Finans

Anthony började på Nobia 2011, och han menar att hans roll är väldigt varierad och dagligen kan innebära helt olika saker.

Beskriv din roll på Nobia.

Min roll är skiftande, och kan vara helt annorlunda från dag till dag. Även om min bakgrund är inom finans sträcker sig mitt arbete regelbundet över olika funktioner och inbegriper ofta till exempel juridiska frågor och förhandlingar med tredje part. Ett annat viktigt ansvarsområde för mig är att främja vår företagskultur och att spela en ledande roll inom företaget i Storbritannien. Men främst innebär min roll att säkerställa att det inte dyker upp några överraskningar i resultaträkningen och att vi gör allt vi kan för att skydda och få EBIT att växa, vilket innefattar att stödja beslut som har fattats utifrån ett strategiskt, kommersiellt och finansiellt perspektiv. 

 

Vad fick dig att börja på Nobia?

När jag började arbeta på Nobia såg jag det som en fantastisk möjlighet. Arbetet innebar en balans mellan att vara en del av ett större företag och ett relativt litet ledarskapsteam på lokal nivå. Eftersom Nobia befann sig i ett tidigt skede av vår nuvarande resa var det en mycket bra tidpunkt att ansluta sig till företaget.

 

Beskriv din karriär inom Nobia.

Min huvudsakliga befattning har inte ändrat sig dramatiskt, men nu spelar jag en mer aktiv roll inom områden som från början låg utanför mina arbetsuppgifter. Med tiden har jag utökat mitt nätverk av kontakter inom gruppen, särskilt tack vare ledarskapsprogrammet Nobia Leadership Acceleration Programme. Det har gjort det möjligt för mig att vid behov stödja kollegor och främja projekt inom hela gruppen. Jag har haft nöjet att delta i projekt i Finland, Sverige, och mellan våra andra varumärken i UK.

 

Vilka färdigheter och erfarenheter har man nytta av i ditt arbete?

Kunskaper inom redovisning är naturligtvis nödvändiga för mitt arbete, men det finns även fler andra viktiga delar. Förmågan att se helheten och samtidigt kunna gå in på detaljer är av yttersta vikt i min roll. Man måste kunna fatta beslut under tidspress och ofta grundat på begränsad tillgänglig information. Ledarskap är extremt viktigt. Det kan innebära att stötta, motivera och hjälpa kollegor att utvecklas, att fatta beslut, främja och genomföra förändringar, att tillhandahålla en tydlig, strategisk och taktisk ledning och att utveckla starka relationer inom hela vår mångsidiga organisation.

 

Vad tycker du mest om med ditt arbete?

Den dagliga variationen och det faktum att min roll kräver att jag balanserar nutid med framtid, vilket innebär att hela tiden blicka framåt mot nästa kvartal och de kommande 12 månaderna, tre åren och fem åren. Jobbet är visserligen ofta krävande, men jag får en kick av att förhandla med tredje parter, och att fatta viktiga beslut under tidspress.

 

Hur skulle du, med några få ord, beskriva företagskulturen?

Det faktum att vi har en öppen företagskultur där vi respekterar och stöttar varandra gör det möjligt för oss att fatta riktiga, välinformerade beslut i tid. Att vi kan utmana varandra och föra svåra samtal med en underliggande stark respekt är ovärderligt.

Fakta om Anthony

Namn: Anthony Ryall

 

Titel: Finansdirektör - Business-to-business UK

 

Baserad i: UK

 

Utbildning: Två universitetsexamina; i ekonomi och företagsledning. Två masterexamina; MBA från Manchester och MSc i strategic management. Medlem av The Chartered Institute of Management Accountants och The Chartered Management Institute.

 

Arbetslivserfarenhet före Nobia: Bland annat sex år i ledande positioner i en bank och innan Nobia jobbade jag på Asda-Walmart som Head of Commercial Finance för onlineverksamhet och finansiella tjänster, och ledde ett antal nyckelprojekt.

 

Intressen: Sport! Bland annat kampsport, fotboll, löpning och cross-fit. Att tillbringa tid tillsammans med min dotter. Film.

 

Att vi kan utmana varandra och föra svåra samtal med en underliggande stark respekt är ovärderligt.

Anthony Ryall, Finans