beskrivande bildtext

Mick Jones, Manufacturing

Mick började på Nobia 2000, och för honom är det bästa med hans arbete de ständiga utmaningarna.

Beskriv din roll på Nobia.

Jag är ansvarig för att främja produktionen i Storbritannien genom att koordinera aktiviteter och projekt mellan de olika produktionsanläggningarna i Storbritannien.

 

Vad fick dig att börja på Nobia?

Från början var det mer av nödvändighet än en önskan att gå vidare, när företaget som jag arbetade för började säga upp folk då de flyttade från Storbritannien till lågkostnadsländer. Jag började fråga runt och hade turen att det fanns tillfälliga lediga jobb på Magnet i UK.

 

Beskriv din karriär inom Nobia.

Jag började på Magnets anläggning i Darlington i december 2000, på fabriksgolvet vid en av skåptillverkningslinjerna. Därifrån rekryterades jag för att assistera med integrationen av det nya (2002) MRP-systemet (IFS) inom produktionsteamen.

 

Efter det flyttades jag till en mer stödjande roll där jag bland annat assisterade med underhållet av processvägarna för BOM:s (stycklistor) och utvecklingen av några tidiga KPI:er som skulle använda informationen som MRP-systemet tillhandahöll.

 

Senare ingick jag i teamet som bildades för att hjälpa till med att implementera kostnadseffektiva tillverkningsprinciper på Darlington-anläggningen innan jag blev planeringschef för tillverkningen i Darlington 2009. År 2013 utsågs jag till Production Support Manager för Storbritannien, vilket innebar att min roll inte längre bara fokuserade på Darlington, utan istället blev jag ansvarig för att koordinera projekt mellan alla våra produktionsanläggningar i UK.

 

Nyligen har jag blivit Technical Development Manager UK (UK Supply chain), och jag arbetar med produktutvecklingsteamen på alla våra produktionsanläggningar i UK. Jag koordinerar aktiviteterna inom produktionen som hör ihop med Go to Market-processen, för att säkra en framgångsrik implementation av alla nytillverkade produkter som introduceras på marknaden i UK.

 

Vilka färdigheter och erfarenheter har man nytta av i ditt arbete?

Först och främst måste man naturligtvis kunna planera inte bara sin egen tid utan även kunna hjälpa till att koordinera andras tid mellan olika avdelningar och ibland mellan olika länder. Jag har hittat olika verktyg som hjälper mig att hålla ihop de avdelningsöverskridande teamen.

 

Ett av de viktigaste verktygen jag använder är en tidplan. Det är någonting som inte används tillräckligt tycker jag, men för mig är det väsentligt att ha kontroll över processen när det gäller att hantera alla aktiviteter som involverar flera avdelningar, och inte bara för större projekt.

 

Jag tror att en av de viktigaste sakerna jag har lärt mig är att lyssna mer än jag pratar. Det är verkligen viktigt när man arbetar med andra avdelningar och behöver övertyga dem om att samarbeta med en själv. Om människor ska kunna lita på och acceptera en, så måste man lyssna på alla deras funderingar och förstå deras synvinkel. Detta kan ofta belysa saker som man inte själv hade tänkt på tidigare.

 

Vad tycker du mest om med ditt arbete?

Jag måste säga de ständiga utmaningarna. Det finns en acceptans för förändringar i Storbritannien, vilket innebär att vi ständigt funderar över hur vi gör saker och utmanar vår egen världsbild för att upptäcka bättre och mer effektiva arbetssätt.

 

Hur skulle du, med några få ord, beskriva företagskulturen?

Jag tror att det bästa sättet att beskriva företagskulturen är att det är en kultur som präglas av förändring och evolution. Mycket har ändrats under de senaste fem åren, både vad gäller tillverkningen, där vi kontinuerligt har förbättrat effektiviteten vid anläggningarna från år till år, och produkterna, där vi ser en ökad standardisering av olika varumärkens och anläggningars specifikationer.

 

Vilken typ av framtida utmaningar och möjligheter förutser du inom ditt område?

Jag tror att de främsta utmaningarna de kommande åren är att realisera potentialen för tillverkning av skåpluckor i UK, något som jag inte tycker har drivits på tillräckligt hittills, utan historiskt sett har vi tittat på att köpa in istället för möjligheten att tillverka. Men jag tror det finns en stor potential i detta som kan generera positiva finansiella fördelar för Nobia om vi gör det rätt.

 

Förutom potentialen för skåpluckor, så tycker jag att standardiseringen av K20-plattformen är en stor utmaning, speciellt mellan de olika varumärkena inom Nobia. Tidigare har fokus varit på att standardisera storlekarna på skåpluckor och täckskivor, men jag tycker att vi även bör titta närmare på tekniska detaljer i skåpen också. Det skulle i slutändan möjliggöra för produktionsanläggningarna inom Nobia att tillhandahålla kapacitet till någon av de andra enheterna med kort varsel, vilket skulle förbättra nyttjandet av anläggningarna och reducera onödiga produktionskostnader.

Fakta om Mick

Namn: Mick Jones

 

Titel: Production Support Manager för Storbritannien

 

Baserad i: Darlington, UK

 

Intressen: Fotboll, datorer, film

Jag tror att det bästa sättet att beskriva företagskulturen är att det är en kultur som präglas av förändring och evolution.

Mick Jones, Manufacturing