Upptäck våra yrken

Oavsett om du står i början av din yrkeskarriär eller vill ta nästa steg har Nobia något att erbjuda. Vår arbetsmiljö är internationell, utmanande och belönande. Verksamheterna är främst förlagda till Storbritannien, Danmark, Sverige, Norge, Finland och Österrike.

Nobias huvudsakliga yrkesområden

 

Säljare

Säljarna är viktiga för vår framgång. Förmågan att hjälpa våra kunder att uppfylla sina köksdrömmar samt leverera goda försäljningsresultat värderas högt inom Nobia. Hos oss finns olika säljroller och du kan antingen sälja till konsumenter eller till företag. 

 

Tillverkning och logistik

Vi är stolta över våra fabriker där kvalitetskök tillverkas. Vi behöver engagerade fabriksmedarbetare som värdesätter kvalitet och service. Om du har kunskap och erfarenhet och är intresserad av att arbeta inom produktion finns bland annat följande befattningar: linjechef, fabrikschef, produktionsmedarbetare och chaufför.

 

Produkt- och sortimentsutveckling

En viktig framgångsfaktor för Nobia är innovativa köksprodukter av hög kvalitet. Som köksspecialist utvecklar vi kontinuerligt vårt produktsortiment. Vårt produkt- och sortimentsutvecklingsteam spelar en central roll och ger stöd åt alla koncernens varumärken.

 

Inköp

Vårt centrala inköpsteam är avgörande för vår framgång. Våra inköpare bygger affärsrelationer med leverantörer och ser till att vi kan erbjuda kvalitetsprodukter och tjänster till rätt pris inom hela Nobiakoncernen.

 

Affärsstöd

För att vår kärnverksamhet ska vara så effektiv som möjligt har vi ett antal stödfunktioner. Här finns kompetens inom allt från IT-infrastrkutur till HR, från databashantering till ekonomistyrning, och från logistik till affärsutveckling, marknad och kommunikation.

 

Ledare

På Nobia spelar ledarskapet en viktig roll. Ett starkt ledarskap gör det möjligt för våra anställda att inspirera kunder, skapa goda affärsresultat och driva förändring i branschen. Våra ledare vet och agerar utifrån att medarbetarnas arbetsinsatser och engagemang är avgörande för Nobias framgång. 

 

beskrivande bildtext

Relaterad information