Nobias sekretesspolicy

Nedan kan du läsa vår sekretesspolicy.

På Nobia ("Nobia", "vi" eller "oss") tar vi dataskydd på stort allvar. Den här sekretesspolicyn (vår "policy") styr Nobias rutiner för hur vi samlar in, använder, överför, lämnar ut och raderar information om dig ("dig") när du besöker webbplatsen https://www.nobia.com ("webbplatsen"). Sekretesspolicyn gäller webbplatsen och alla produkter och tjänster som erbjuds via den. Vi rekommenderar att du läser policyn noggrant.

 

Personuppgiftsansvarig

Nobia AB är personuppgiftsansvarig för information som samlas in i samband med erbjudandet av produkter och tjänster via webbplatsen. Nedan finns våra fullständiga kontaktuppgifter.

 

Termer i policyn

Dessa termer, som används i denna policy, definieras enligt följande:

 • "Personuppgifter" avser uppgifter om dig eller information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig.
 • "Behandling" avser allt som görs med personuppgifter.

Dina personuppgifter

Följande personuppgifter kan vi samla in om dig:

 • tekniska data (t.ex. enhetstyp, operativsystem, webbläsare, webbläsarinställningar, ip-adress, inställningar och statistikuppgifter),
 • kontaktuppgifter (t.ex. namn, hem- och jobbadress, e-postadress samt telefonnummer),
 • personuppgifter som du väljer att uppge när du har kontakt med oss via telefon, e-post, textmeddelanden eller på annat sätt,
 • information om dina preferenser (t.ex. vilka annonser du är intresserad av, information om cookies mm.),
 • information som vi får av tredje part (t.ex. kreditföretag, i enlighet med gällande lagstiftning), och
 • annan personlig eller privat information om dig som du väljer att lämna ut till oss via webbplatsen eller på annat vis.

Insamling av personuppgifter

Nobia kan samla in dina personuppgifter när du:

 • besöker eller använder webbplatsen eller andra funktioner eller tjänster som vi tillhandahåller på webbplatsen,
 • kontaktar oss via vanlig post, telefon, e-post eller på annat sätt, eller
 • när du kommunicerar med oss på annat vis.

Behandling av personuppgifter

Nobia kan behandla dina personuppgifter i följande syfte:

 • för att visa innehållet på webbplatsen eller personliga anpassningar som du gör,
 • för att förbättra webbplatsen, våra produkter och vår kundservice,
 • för att kontrollera din identitet,
 • för att tillgodose dina önskemål och behov av tjänster och support,
 • för att få en övergripande bild av hur användarna använder funktionerna på webbplatsen,
 • för att skicka dig information som är kopplad till dina intressen, efter ditt godkännande om så krävs enligt gällande lagstiftning,
 • för att skicka dig information om webbplatsadministration,
 • för att tillgodose dina juridiska rättigheter,
 • för att skydda mot bedrägeri, identitetsstöld och annan olaglig verksamhet,
 • för att fastställa, utöva eller försvara rättigheter eller krav,
 • för att följa gällande lagstiftning, bestämmelser eller juridisk praxis, tillämpliga branschstandarder och våra policyer, eller
 • på annat sätt som vi informerar dig om i samband med eller innan vi samlar in dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter utanför EES

Vi kan överföra dina personuppgifter till mottagare i jurisdiktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), om sådan överföring är nödvändig för att du ska kunna ta del av webbplatsen, och/eller för att du ska kunna ta del av tjänster som du efterfrågar via webbplatsen. All överföring av personuppgifter utanför EES sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om du inte vill att dina personuppgifter ska överföras till länder utanför EES ska du inte använda webbplatsen och inte heller lämna ut några personuppgifter till Nobia.

 

Skydd av personuppgifter

Nobia förbinder sig att hantera dina personuppgifter säkert. Vi implementerar och tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förstörelse, ändring och utlämning.

 

Utlämnande av personuppgifter

Nobia kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part i följande fall:

 • I den utsträckning det är nödvändigt för att bedriva och sköta vår verksamhet och webbplats, eller för annat ändamål som fastställs i denna policy.
 • Vi kan dela anonym insamlad data med tredje part för ändamål som fastställs i denna policy.
 • Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet eller webbplats i enlighet med lämpliga lagenliga avtal.
 • Om vi säljer, slår samman eller överför hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar (till exempel vid en omorganisation, upplösning, likvidation eller omstrukturering) kan vi lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen, eller deras ombud, förutsatt att vi först har vidtagit ansvarsfulla åtgärder för att säkerställa att sådan information hanteras säkert och konfidentiellt.
 • Vi kan också lämna ut dina personuppgifter: (i) i samband med rättsliga processer, eller på annat sätt i syfte att fastställa, utöva eller försvara juridiska rättigheter, (ii) om så krävs enligt gällande lagstiftning, bestämmelser eller rättspraxis, (iii) om vi anser att utlämning är nödvändig eller lämplig för att förhindra materiell skada eller ekonomisk förlust, (iv) för att tillgodose en begäran från myndigheter eller organ som upprätthåller lag och ordning, eller (v) i syfte att utreda ett brott eller misstanke om olaglig handling.

Hur länge behåller vi uppgifterna?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge vi behöver dem för de ändamål som anges i sekretesspolicyn, eller i enlighet med gällande lagstiftning, bestämmelser eller rättspraxis.

 

Cookies

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din enhet när du besöker en webbplats. Den kan innehålla information om din webbläsare, din enhet, dina preferenser och sökvanor. Vi kan använda oss av informationen för att förbättra de tjänster du kan ta del av via vår webbplats. 

 

Våra cookies kan delas in i tre huvudkategorier:

 • Nödvändiga cookies – dessa är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. När du stänger ned din webbläsare, raderas dessa cookies.
 • Informationscookies – dessa behövs för att samla in information, bland annat dina personuppgifter, i enlighet med sekretesspolicyn. Vi kan använda oss av informationen för att analysera hur webbplatsen används och vilka av dess sidor och funktioner som är populära. Vi kan också använda den för att förbättra din användarupplevelse.
 • Tredjepartscookies – dessa används för att samla in statistik i analysverktyget Google Analytics. Du kan hantera dina preferenser när det gäller cookies genom att besöka Googles sekretesspolicy för annonsering på http://www.google.com/privacy_ads.html. Observera att Nobia inte ansvarar för innehållet på denna tredjepartswebbplats.

Du måste inte godkänna cookies. Du kan ange att din webbläsare inte ska tillåta cookies men då är det inte säkert att du kan använda alla funktioner på webbplatsen. Mer information om hur du raderar eller hanterar cookies finns på www.AboutCookies.org . Observera att Nobia inte ansvarar för innehållet på denna tredjepartswebbplats.

 

Notera också att inställningen "Do not track" inte kan aktiveras i detta fall.

 

Avregistrera dig från vår marknadsföringskommunikation

Om du vill ha information om våra produkter och tjänster kan du ange det, bland annat via sidan Prenumerera. Då kan vi kontakta dig via e-post eller i annan elektronisk form för att informera dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ha sådan information kan du avregistrera dig enligt de instruktioner som inkluderas i vår kommunikation.

 

Även om du avregistrerar dig från att ta emot reklam- och marknadsföringsinformation kan vi ändå kontakta dig i administrativt syfte avseende eventuella köp eller förfrågningar, eller om så krävs enligt gällande lagstiftning.

 

Dina rättigheter

Vi förlitar oss på att du hjälper till att säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är aktuella, fullständiga och riktiga. Enligt gällande lagstiftning kan du ha följande rättigheter:

 • rätten att begära tillgång till, eller kopior av, de personuppgifter vi hanterar om dig,
 • rätten att få dina personuppgifter ändrade om de är felaktiga,
 • rätten att neka att dina personuppgifter behandlas, förutsatt att det finns juridisk grund för det, och/eller
 • rätten att begära att dina personuppgifter raderas.

Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Du kan debiteras en avgift för kopior av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss enligt nedan.

 

Kontaktuppgifter till Nobia:

 

Nobia AB
Klarabergsviadukten 70, A5, Stockholm
Box 70376, 107 24 Stockholm
Telefon: 08 440 16 00
info@nobia.com

 

Ändringar av denna policy

Nobia kan uppdatera denna sekretesspolicy när som helst och utan föregående meddelande. Du bör hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar i policyn, samt om hur vi arbetar för att skydda dina personuppgifter. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du även eventuella policyändringar.

 

Senast uppdaterad: 31 mars 2017