Ewe Küche Vida - kök från Ewe

Affärsidé och vision

Nobia är en europeisk kökskoncern. Våra kunder känner oss bland annat under varumärkena Magnet, HTH, Marbodal, Sigdal, Petra, ewe och uno form, som är kända för sin goda design, funktionalitet och service. Genom vår specialisering och storlek drar vi nytta av gemensamma kompetenser och leder utvecklingen i vår bransch. Vi är den ledande köksspecialisten.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda konsumenter och företag attraktiva kök under egna starka varumärken och private label. Försäljningen sker genom egna butiker, franchisebutiker eller återförsäljare, vilket inkluderar köksspecialister, möbelhandel, gör-det-själv butiker och bygghandel. Vi levererar såväl kompletta kökslösningar som enskilda köksprodukter samt tjänster som rådgivning, kundanpassad design och installation. Bakom kulisserna har vi effektiva processer som tillvaratar skalfördelar.

 

Vision

"Inspiring kitchens made easy" är vår vision. Det betyder att vi ska göra det enkelt för våra kunder att få inspirerande kök i sina hem. Vi uppmuntrar köksdrömmar och sätter kundupplevelsen i centrum. Vi strävar efter att göra köpprocessen så enkel det går. Med gedigen kompetens och lång erfarenhet skapar och realiserar vi fantastiska kökslösningar tillsammans med våra kunder. Vi hjälper till hela vägen från inspiration och idé till ett färdigt, funktionellt och snyggt kök.

 

Köksfokus

Nobia har alltsedan bolaget bildades 1996 fokuserat på kök. Vi har expanderat både av egen kraft och genom förvärv men hela tiden med fokus på kök. Specialiseringen gör det möjligt att ta vara på gemensamma kompetenser genom hela värdekedjan, över nationsgränser och varumärken. Som renodlad kökskoncern tar vi ett ledarskap i vår industri, såväl vad gäller sortiment och köpupplevelse, som genom ambitionen att medverka till branschens konsolidering.

Vision

"Inspiring kichens made easy" är vår vision.