Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 Årsstämma i Nobia AB äger rum tisdagen den 5 maj 2020 klockan 17:00 på Sankta Klara, Kapitel 8 Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag skriftligen hos styrelsen.
Nobia AB
Att: Styrelsen
Box 70376
107 24 Stockholm
 
Detsamma gäller för aktieägare som önskar lämna förslag hos valberedningen.
Nobia AB
Att: Valberedningen
Box 70376
107 24 Stockholm
 
För att ett ärende med säkerhet ska kunna tas upp i kallelsen till stämman ska begäran ha inkommit till Nobias styrelse respektive valberedning, senast den 17 mars 2020.