Strategi för lönsam tillväxt

Vi fokuserar på lönsam tillväxt genom att sälja inspirerande kök och genom att introducera nya koncept och nya sätt att möta våra kunder. Men vi vill också växa via förvärv av köksverksamheter som passar koncernens befintliga struktur och där det finns synergier. Att realisera effektiviseringsmöjligheter är en viktig del i strategin.

Effektivitetsmöjligheter finns i alla delar av verksamheten, men främst inom produktutveckling, inköp och produktion.

För att skapa tillväxt fokuserar Nobia på att förbättra kundupplevelsen, såväl i butik som online, och att differentiera varumärkena genom nya produkter och lösningar. Nobia har även ambitionen att expandera till nya kundsegment och att växa genom förvärv.

Strategin har sex teman som är kopplade till varandra, och innehåller investeringar för tillväxt, aktiviteter för förbättrade processer samt riktade initiativ för att kunna leverera enligt planen och nå målen. Skalfördelar genom hela värdekedjan lägger grunden för strategin.

 

Strategiska fokusområden

  • Omnichannel
  • Produktutveckling
  • Medarbetare
  • Ekonomisegment
  • Produktionsstruktur
  • Förvärv

Nobias strategi

Strategin kan sammanfattas i fundamenten Effektivitet och Tillväxt.

beskrivande bildtext Morten Falkenberg, VD och koncernchef