Produktion och logistik

Vi tillverkar ett brett kökssortiment, från skåp i platta paket till skräddarsydda produkter av högsta kvalitet. Nobia har 13 produktionsanläggningar i sex länder i Europa.

Våra produktionsanläggningar är olika stora och har varierande grad av specialisering. Samtliga anläggningar utom två är certifierade enligt miljölednings-systemet ISO 14 001. Totalt tillverkar vi över 135 000 skåp eller 10 000 kök per vecka.

 

Nobia har produktion i sex länder:
Sverige: Tidaholm
Danmark: Ølgod, Bjerringbo och Farsø
Norge: Eggedal
Finland: Nastola
Storbritannien: Darlington, Dewsbury, Halifax, Morley och Grays
Österrike: Wels och Freistadt

 

Nobias produktionssystem härstammar från en decentraliserad struktur med fabriker och egna varuförsörjningskedjor knutna till respektive varumärke. Produkterna finns som regel till försäljning på samma geografiska marknad där tillverkningen är lokaliserad.

 

Nobia går mot en alltmer storskalig och varumärkesoberoende produktion. Att ingå i en stor koncern möjliggör dessutom utbyte av erfarenhet och arbetsmetoder mellan olika produktionsanläggningar, något som driver ständiga förbättringar.

 

Karta över Nobias produktionsanläggningar

beskrivande bildtext

Relaterad information