Commodore kök

Commodore & CIE

Commodore och CIE levererar kök till den brittiska marknaden för fastighetsutveckling, främst i London och sydöstra England.

Commodore riktar sig till det övre mellanprissegmentet och CIE Kitchens till premiummarknaden. Commodore designar, tillverkar och installerar kök i mellanprissegmentet för kunder inom fastighetsutveckling och husbyggnation, medan CIE Kitchens är en återförsäljare av kök som ritar och installerar premiumkök till förstklassiga utvecklingsprojekt i London.

beskrivande bildtext