HTH kök

HTH

HTH är ett av Nordens främsta köksvarumärken och erbjuder kompletta kökslösningar till såväl konsumenter som professionella kunder.

HTH erbjuder kompletta kökslösningar till såväl konsumenter som professionella kunder. HTH-köken är oftast monterade, men det finns även ett sortiment av omonterade kök, HTH GO. HTH-köken säljs genom 99 butiker i Danmark, Sverige, Norge och Finland, varav två tredjedelar drivs som franchise. HTH:s produkter kan också köpas online.

beskrivande bildtext