Invita Everline kök

Invita

Invita är verksamt i främst Danmark och säljer monterade kök med skräddarsydd exklusiv design.

Invita är verksamt i Danmark och säljer kök med ett högt designinnehåll och en hög servicenivå. Köken från Invita är i övre mellanprissegmentet och säljs främst via franchisebutiker.

beskrivande bildtext