Norema MK kök

Norema

Norema har sin verksamhet i Norge och säljer främst monterade kök.

Noremas kök är främst monterade och säljs till konsumenter och professionella kunder. För konsumenter finns ett omonterat kökssortiment i ett lägre prissegment.

beskrivande bildtext