Petra Sandra kök

Petra

Petras kök kan köpas monterade eller omonterade i bygghandeln och de säljs också direkt till byggföretag i Finland.

Petra säljs i Finland till professionella kunder samt till konsumenter via byggvaruhandeln och genom Nobias franchisekedja Kettiömaailma. Petras kök är i mellanprissegmentet och säljs främst monterade.

beskrivande bildtext