Produktutveckling

Nobia har ett stort fokus på produktutveckling. Vi kan därför kontinuerligt presentera nya produkter och lösningar som svarar på kundernas behov.

Inom vår produktutveckling genomför vi löpande undersökningar för att ta reda på attityder, behov, önskemål och beteenden hos konsumenter. Marknadstrender och kökets utvecklingsmöjligheter analyseras också.

 

Insikterna ligger till grund för vårt arbete med att ta fram nya innovationer, produkt- och servicekoncept, digitala lösningar och en förbättrad kundupplevelse.

 

Worktop Extender är en utrymmeseffektiv och flexibel lösning som har belönats med Red Dot Award för sin design.

Worktop Extender är en utrymmeseffektiv och flexibel lösning som har belönats med Red Dot Award för sin design.

beskrivande bildtext

Relaterad information