Rapporter och presentationer

Här finner du våra årsredovisningar och finansiella rapporter samt de presentationer som har visats i samband med publicering av delårs-rapporterna. Du kan även lyssna på webbsändningar från det senaste året.
  • 2019

  • Årsredovisning 2019
  • Q4 2019
  • Dec 4: Nobia investerar i högautomatiserad produktionsanläggning
  • Q3 2019
  • Q2 2019
  • Q1 2019
beskrivande bildtext

VD-kommentarer