Hållbarhet

Hållbarhet är ett mycket viktigt område för Nobia. Vi strävar inte bara efter att minska vår negativa inverkan på människor och miljö utan också efter att bidra till en mer hållbar framtid. Här kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete, ladda ner hållbarhetsrapporter och relaterade nyckeltal.

Solsken i skogen. Hållbarhet är ett mycket viktigt område för Nobia.

Vårt fokus

I vårt hållbarhetsarbete prioriterar vi hållbara materialval, produktansvar, ansvarsfulla inköp, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning samt affärsetik och anti-korruption.

Läs mer

Hållbarhetsstrategi

Vi är medvetna om de globala utmaningar som samhället står inför. Därför har vi utvecklat en hållbarhets-strategi för 2017–2020. Strategin bygger på fyra långsiktiga fokusområden samt målsättningar för de närmaste tre åren.

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela vår verksamhet och alla våra medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet, som även sträcker sig utanför vår direkta verksamhet.

Läs mer

Kontakt

beskrivande bildtext
  • Amanda Jackson
  • Hållbarhetschef
  • Epost
  • 08-440 16 29
  • 0761-354 001