Kalender

Här hittar du datumen för Nobias finansiella rapporter, årsredovisningar, bolagsstämmor och investerarpresentationer.

Nobia tillämpar så kallade tysta perioder 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under tysta perioder träffar bolagets representanter inte analytiker, investerare eller finansiell media.

 

Bokslutskommuniké 2019
4 februari 2020

 

Årsstämma
5 maj 2020

beskrivande bildtext

Relaterad information