Published: 2020 maj 20

Samråd om Nobias etablering av en anläggning för produkt av träbaserade inredningsprodukter

Nobia bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808). Samrådet rör Nobias planerade etablering av anläggning för produktion av träbaserade inredningsprodukter på fastigheten Flahult 19:12 i anslutning till Torsviks industriområde, Jönköpings kommun. Ansökan om tillstånd för verksamheten kommer att lämnas under år 2020.

 

Synpunker och frågor
Synpunkter eller frågor kan framföras skriftligen senast den 18 juni 2020 till: 

 

E-post: ivan.forsgren@afry.com

 

Post: AFRY, Ivan Forsgren, Nybrogatan 23
791 79 FalunMärk brev och kuvert respektive e-post med Samråd Nobia.

 

Samrådsunderlag