Förslag till styrelse och revisor inför årsstämman 2014

Nobias valberedning, som representerar över 50 procent av rösterna i Nobia, har informerat bolaget om dess förslag avseende styrelse och revisor till årsstämman 2014.

Valberedningen föreslår att Stefan Jacobsson samt Ricard Wennerklint väljs som nya styrelse-ledamöter.

Stefan Jacobsson har erfarenhet av internationellt företagande och internationell marknadsföring. Han har bland annat varit VD för PUMA AG samt Nybron Flooring och är styrelseordförande i Thule Group AB och AB Interpares samt styrelseledamot i Etac AB. Stefan Jacobsson anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Ricard Wennerklint är vice VD för If Skadeförsäkring och medlem i Sampokoncernens ledningsgrupp. If Skadeförsäkring äger 12 procent av aktierna i Nobia. Ricard Wennerklint är därigenom beroende i förhållande till Nobias större ägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen föreslår omval av Morten Falkenberg, Lilian Fossum Biner, Nora Førisdal Larssen, Johan Molin, Thore Ohlsson och Fredrik Palmstierna. Valberedningen föreslår även omval av Johan Molin som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserad revisor George Pettersson som ny huvudansvarig revisor fram till slutet av nästa årsstämma. George Petterson är VD för KPMG AB. Helene Willberg, som har varit huvudansvarig revisor i Nobia under sju år, kan inte omväljas enligt Aktiebolagslagen.

Det fullständiga förslaget från valberedningen kommer att redovisas i kallelsen till årsstämman som offentliggörs den 10 mars.


För ytterligare information:

Valberedningens ordförande Tomas Billing, tel +46 8 788 50 00


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 600 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2012. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats:
www.nobia.se.